Zmrznuté rameno (stuhnuté rameno), syndróm bolestivého ramena

Zmrznuté rameno (stuhnuté ramená), syndróm bolestivého ramena - popis a liečba

Bolí Vás rameno veľmi intenzívne v kľude aj pri pohybe? Bolesť Vám znemožňuje spánok? Pokiaľ je obmedzená pohyblivosť ramena do všetkých smerov, hlavne do rotácií a pohybov paže nad úroveň ramien, môžete trpieť syndrómom zmrznutého ramena.

Chcete riešiť zmrznuté rameno už teraz?

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 

Zmrzlé rameno - popis diagnózy a léčba 

Obrázok Zmrznutého ramena (stuhnuté rameno), syndróm bolestivého ramene

Popis zmrznutého ramena a príčiny vzniku

Syndróm bolestivého ramene je postihnutie ramenného kĺbu. Opakovanými mikrotraumatami (nepozorovateľné poranenia) dochádza k postihnutiu šliach a ich úponov. V postihnutých miestach sa ukladajú depozitá (usadeniny) vápnika. Na RTG snímkach sú pozorovateľné kalcifikáty (zvápenatenie) v oblasti šliach a búrz (vačok v okolí kĺbov). Syndróm bolestivého ramena je sprevádzaný silnou bolesťou. Ramenom nie je možné robiť plný pohyb.

Takzvané zmrznuté rameno je formou syndrómu bolestivého ramene. V prípade syndrómu zmrznutého ramena prichádza po bolestivej akútnej fáze k pozvoľnému tuhnutiu ramena, takzvanému zmrznutiu. To je spôsobené reakciou väzivového puzdra kĺbu na postihnutie.

Príčin bolestí a stuhnutosti ramena existuje celá rada:

  • úraz ramena, jeho preťaženia alebo prechladnutie,
  • degeneratívne alebo zápalové príčiny,
  • infekčné a neurologické príčiny.

V kosti  sa môžu objavovať druhotné nádorové ložiská pri rakovine pľúc, pŕs, štítnej žľazy, obličiek, alebo prostaty, ktoré vedú k bolestivým prejavom v oblasti ramena.

Častým javom je aj takzvaná prenesená bolesť, kedy sa bolesť pri spondylóze v oblasti krčnej chrbtice nesie do ramena.

Liečba stuhnutého ramena, syndrómu bolestivého ramena – zbavte sa bolesti

Liečba bolestí v ramene je založená na riešení príčiny postihnutia.

Základným cieľom liečby pri syndróme bolestivého ramena a syndróme zmrznutého ramena je zabránenie bolesti. Využíva sa farmakologických nástrojov v podobe analgetík, nesteroidných antireumatík a lokálnych kortikoidov.

Neoddeliteľnou súčasťou liečby je cvičenie a fyzikálna terapia. Odporúčame naučiť sa od fyzioterapeuta niektoré cviky, ktoré vám pomôžu udržať alebo zvýšiť rozsah pohybu v ramene.  V závažných prípadoch je využité chirurgické riešenie.

Slovník pojmov:

 Analgetika – lieky proti bolesti.
  • Lokálne kortikoidy – kortikoidy (steroidné hormóny využívané pre protizápalové účinky) k miestnemu podaniu.
  • Mikrotrauma – drobné, často nepozorovateľné poranenie.
  • Nesteroidné antireumatikum – nesteroidné liečivo pôsobiace proti bolesti, prejavom zápalu a horúčky.
  • Spondylóza – postihnutie tiel stavcov
  • Burza – malý vačok v okolí kĺbov a šliach, slúži k zmierneniu trenia v miestach vystavených značným pohybom a tlaku.
 
 

Výbornou kombináciou je spojenie manuálnej fyzioterapie a rázovej vlny.

Následná nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia môže výrazným spôsobom ovplyvniť celý priebeh a liečbu tohto zdĺhavého ochorenia. Podieľa sa na tlmení bolesti, zápalu a urýchlení celkového dohojenia a návratu hybnosti. Pri tlmení bolesti a zápalu sa uplatňuje protibolestivý a hojivý efekt s podporou protizápalových účinkov. V komplexnej liečbe môže tiež pomôcť  vazodilatačný a metabolicko-detoxikačý efekt, napríklad pre podporu urýchlenia vstrebávania rozrušených vápenatých usadenín po aplikáciách rázovej vlny.

V závažných a výnimočných prípadoch je využité chirurgické riešenie – väčšinou artroskopické odstránenie vápenatých usadenín a zrastov.

Magnetoterapia je dobre použiteľná aj po operačnom zákroku na urýchlenie hojenia.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu zmrznutého ramena. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy zmrznutého ramena, ako sú bolesti a zápaly.

Dôležité informácie

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

 

Určený účel zdravotníckeho prostriedku

Kontraindikácie

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 
Späť do obchodu