Zlomeniny

Bolí Vás miesto zranenia a bolesť narastá pri každom pokuse o pohyb? Objavuje sa opuch alebo krvná podliatina?  Môže ísť o zlomeniny rôzneho charakteru. Je nutné čo najskôr navštíviť lekára. Pokiaľ to nie je možné hneď, je dôležité zlomenú časť znehybniť do doby jeho návštevy.

Riešte svoj zdravotný stav včas. Chcete riešiť zlomeniny už teraz?

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

    

Zlomeniny - popis diagnózy a léčba

Obrázok Zlomeniny

Popis zlomeniny a príčiny vzniku

Zlomeniny (latinsky fraktúra) znamenajú situáciu, kedy nastalo porušenie celistvosti kosti.

Najčastejšou príčinou je úraz či dopravná nehoda, pád a podobne.

Zlomeniny môžu byť tiež únavové (stresové), ktoré vznikajú na podklade opakovaných mikrotraum pri preťažení, ďalej patologické, tie sú dôsledkom oslabenia kosti napríklad osteoporózou.

Ako spoznať zlomeninu?

Najsilnejším príznakom je bolesť, ďalej opuch alebo vytvorenie modriny v mieste zranenia. Niekedy môže dôjst k deformite končatiny alebo ku krvácaniu pri mieste zlomenia. Nie je možný vykonať normálny pohyb.

Podľa poškodenia kožného krytu ich možno deliť na otvorené (sprevádzané vonkajším krvácaním) a zatvorené (bez porušenia kože).

Rizikom môže byť poškodenie nervov a možné následné ochrnutie. Porušením ciev môže v dôsledku krvácania dôjsť k rozvoju šoku. Komplikáciou je aj vniknutie infekcie pri otvorenej zlomenine.

Pri hojení je potom riziko vzniku pakĺbu (pseudoartrózy), kedy sa úlomky kostí nezrastú, ale sú trvale pohyblivé.

Liečba zlomenín – zbavte sa ťažkostí

Prvou pomocou je zastaviť krvácanie v prípade, keď príde k poraneniu cievy. Ďalej postihnuté miesto znehybniť a nasleduje transport k lekárovi.

Liečebný postup spočívá v napravení zlomeniny, ďalej fixácii, po nej nasleduje rozcvičenie až do fázy plného zaťaženia. Niekedy je nutný operačný zákrok. Fixácia môže byť  sadrová, plastová či ortézou.

Neoddeliteľnou súčasťou je rehabilitácia, ktorá sa významne podieľa na úspechu liečby.

Slovník pojmov:

  • Trieštivá zlomenina – zlomenina, kedy sa kosť roztriešti na viac kusov, ide o horšie liečiteľnú zlomeninu.
  • Impresívna zlomenina – zlomenina, ktorá vzniká násilím na malý okrsok kosti, ktorý sa vtláča dovnútra (napríklad zlomenina na kostiach lebky).

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 
 
Späť do obchodu