Útlak nervov (chronický)

Útlak nervov (chronický) - popis a liečba

 Máte bolesti, ktoré sa síce časom zmierňujú, ale nakoniec opäť zaútočia? Sú sprevádzané brnením, znižuje sa citlivosť a hybnosť postihnutej časti? Jednou z príčin môže byť útlak nervov.

 Upozornenie:

Nepoužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

 

Chcete riešiť útlak nervov už teraz?

Využite testovaciu aplikáciu pantentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.  

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

                                                      

 

 

Útlak nervů - popis diagnózy a léčba 

Obrázok Útlak nervov (chronický)

Popis útlaku nervov (chronického) a príčiny vzniku

K útlaku nervov môže dôjsť na viacerých miestach v ľudskom tele. Príčinou môžu byť opuchy, úrazy, nádory, zápalové procesy a ďalšie chorobné stavy.

Na rozdiel od akútneho stavu ide v prípade chronického útlaku o trvalé problémy, ktoré sa prechodne zmiernia alebo zhoršujú. Tieto problémy bývajú častým dôsledkom degeneratívnych zmien chrbtice.

K chronickému útlaku nervov môže dôjsť pri artrózach. Artrózy v oblasti chrbtice vedú k utláčaniu koreňových nervov, ktoré sa prejavia silnými bolesťami, najčastejšie v oblasti bedrovej a krížovej chrbtice. Rozvinuté stavy môžu viesť až k ochrnutiu pacienta.

 K chronickému útlaku nervu často dochádza aj pri rozvinutých úžinových syndrómoch. Jedná sa o útlak nervov, ciev a šliach v úžine medzi kosťami a väzivovými pruhmi.

 Tieto útlaky sú vyvolané:

- jednostrannou dlhodobou nadmernou záťažou,

- vplyvom vibrácií, chladu či tlaku od pracovných nástrojov,

- pri zaujatí nevhodnej polohy.

 Môže tak dôjsť k vzniku syndrómu karpálneho tunela, tlakovému poškodeniu lakťového nervu v lakti, alebo tlakovému poškodeniu kmeňa lýtkového nervu za hlavičkou kosti lýtkovej, ale aj rade iných postihnutí.

 

 Liečba útlaku nervov – zbavte sa bolesti

 Liečba útlaku nervu je vždy založená predovšetkým na odstránení príčiny.

 V prípade útlaku koreňových nervov chrbtice je tak zahájená konzervatívna rehabilitačná liečba s využitím fyzioterapie (liečebné cvičenia, mäkké techniky, masáže a iné.) a prístrojovej fyzikálnej terapie (elektroliečba, ultrazvuk, laser, diatermia, magnetoterapia a iné), ktorá vedie k obnove cirkulácie , elimináciu opuchu a na zníženie bolestivosti.

 V prípade úžinových syndrómov je počiatočná liečba zameraná na zníženie záťaže a aplikáciu ortézy. Zmiernenie bolesti a zabránenie zápalu je možné podporiť aj podaním nesteroidných antireumatík.

 V pokročilých štádiách artrózy je často potrebné chirurgické riešenie ochorenia. Chirurgická liečba je indikovaná až v ťažkých štádiách ochorenia. Stredne ťažké a ťažké postihnutie nervu pri úžinovom syndróme je potom tiež nutné riešiť chirurgicky.

 Slovník pojmov

- Chronický stav – stav s pozvoľným a dlhodobým rozvojom.

- Nesteroidné antireumatikum – nesteroidné liečivo pôsobiace proti bolesti, prejavom zápalu a horúčke.

- Syndróm karpálneho tunela – súbor príznakov zapríčinený útlakom nervov, ciev a šliach v priechode z predlaktia do dlane ohraničenom karpálnymi kosťami a väzivovými pruhmi.

 V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov útlaku nervov má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá pôsobí presne na tie prejavy, ktoré väčšinu pacientov najviac trápia. V prospech pacienta využíva protibolestivý a hojivý efekt s podporou regenerácie a protizápalových účinkov. Tlmí bolesť, zmierňuje opuch a zápalové prejavy, zlepšuje metabolické podmienky tkanív, stimuluje hojenie a prináša celkovú úľavu.

 Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

 Výhodou je aj možnosť včasného nasadenia liečby v počiatkoch ťažkostí a možnosť dlhodobých denných udržiavacích aplikácií.

 

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

 Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné problémy.

 Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa obvykle používa skratka PEMF).

 Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

 Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu útlaku nervov. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy útlaku nervov, ako sú bolesti, opuchy a zápaly.

 Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

 

Určený účel využitia zdravotníckeho prostriedku

Kontraindikácie

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 
 
Späť do obchodu