Protibolestivý efekt

Medzi ľahko rozpoznateľné ťažkosti patrí bolesť - bolestivé stavy.Najmä svalov, kĺbov a pohybového aparátu celkovo.

PEMF vďaka elektromagnetickej indukcii podmieňuje vznik prúdu v nervových vláknach. Tento indukovaný prúd blokuje priechod bolestivých pocitov z miesta bolesti cez miechu až do mozgových centier. V dôsledku tohto a niektorých ďalších mechanizmov sa
potláča bolesť. Medzi ďalšie mechanizmy patria zvýšená tvorba endorfínov, potlačenie zápalu a opuchu. Uplatní sa aj myorelaxačný mechanizmus, t. j. uvoľňovanie svalového tonusu (napätia).

Zvýšené vyplavovanie endorfínov a regulácia presunu kalciových iónov cez bunkovú membránu sa tiež podieľajú na vazodilatácii, analgetickom efekte a upokojení.

Po aplikáciách PEMF bola dokázaná zvýšená aktivita laktátdehydrogenázy v exponovanom svalstve. Laktátdehydrogenáza podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej,
ktorá dráždi nervové receptory a spôsobuje bolesť.

 

 

Späť do obchodu