Polyneuropatia

Polyneuropatia - popis a liečba

 Znižuje sa vám alebo mizne citlivosť v končatinách? Ak máte polyneuropatiu môžete tiež cítiť brnenie, pálenie a bolesti. Môžete mať neistotu pri chôdzi, svalovú slabosť a kŕče svalov alebo množstvo ďalších príznakov. Ďalším charakteristickým prejavom tohto nepríjemného ochorenia je prípadné ubúdanie svalovej hmoty na končatinách.

 Upozornenie:

Nepoužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

 
 
Chcete riešiť polyneuropatiu už teraz?

Využite testovaciu aplikáciu pantentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.                                                        

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 
 
 

 Obrázek: Polyneuropatie

Popis polyneuropatie a príčiny vzniku

Polyneuropatia tvorí rôznorodú skupinu porúch periférnych nervov. Ide väčšinou o viacpočetné systémové postihnutie, ktoré vzniká pôsobením rôznych vnútorných aj vonkajších vplyvov.

Najčastejšie polyneuropatie sú:

 - akútna a chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia,

- polyneuropatia pri reumatoidnej artritíde,

- diabetická neuropatia (u cukrovkárov s poruchami nervovocievneho systému),

- alkoholová polyneuropatia,

- polyneuropatia u Lymskej boreliózy s bolestivými prejavmi v hybnom aparáte,

- toxické polyneuropatie – napr. po intoxikácii benzénom, sirouhlíkom, olovom,

- polyneuropatia po neurotoxických liekoch (Nidrazid; po chemoterapii atď.).

- metabolické a nutričné polyneuropatie – napr. hypotyreóza, malnutrícia

 

 Pri podozrení na polyneuropatiu vykoná lekár celkové vyšetrenie, vyšetrenie pomocou elektromyografie (EMG), laboratórne vyšetrenie a niekedy aj biopsiu nervu, či svalu.

 Príčina polyneuropatie však nie je v 20 – 30 % prípadov zistená ani na špecializovaných klinických pracoviskách.

 

Liečba polyneuropatie – zbavte sa problémov

Polyneuropatie predstavujú ochorenia celého systému periférnych nervov, teda vlákien senzitívnych, senzorických, motorických i vegetatívnych, hoci ich postihnutie nemusí byť vo všetkých lokalizáciách amodalitách rovnaké.

Preto aj prejavy polyneuropatie sú rôzne: parestézie a dysestézie, hypestézie, neuropatická bolesť, chvenie, zášklby, kŕče svalov, parézy, únava, svalová atrofia, problémy s udržaním rovnováhy a iné.

Liečba polyneuropatie je založená predovšetkým na riešení ochorenia, ktoré viedlo k jej vzniku - napríklad ukončenie toxickej expozície, doplnenie chýbajúcich vitamínov a iné.

Liečba diabetickej polyneuropatie spočíva v udržiavaní glykémie v normálnych hodnotách. Vhodné stravovanie je základnou podmienkou pre udržiavanie hladiny glykémie pod kontrolou a obmedzenie ďalšieho poškodzovania nervov.

Na potlačenie bolestí a ďalších príznakov sú používané lieky proti bolesti, antidepresíva a iné.

Je kladený dôraz na prevenciu vzniku defektu na dolnej končatine.

 

Slovník pojmov

- Antidepresíva – lieky na zmiernenie príznakov klinickej depresie.

- Defekt na dolnej končatine – poškodenie dolnej končatiny na podklade systémového ochorenia, spravidla rozvojom drobného poranenia, na podklade ischémie     končatiny vzniká deštrukcia tkanív, infekcie alebo vred.

- Elektromyografia (EMG) – vyšetrenie elektrických biosignálov kostrového svalstva.

- Glykémia – hladina krvného cukru.

 Na prevenciu úbytku svalovej hmoty a iných tkanív je zaraďovaná liečebná rehabilitácia – hlavne cvičenie na zlepšenie stability, precvičovanie jemných pohybov rúk a iné.

 Symptomatická liečba polyneuropatie spočíva predovšetkým v snahe obmedziť neuropatické bolesti a autonómne príznaky, ktoré trápia veľa pacientov. Používajú sa predovšetkým: nesteroidné antireumatiká (antiflogistika) – ibuprofén, indometacín, naproxén; antidepresíva – hlavne amitriptylín; antikonvulzíva – predovšetkým clonazepam, fenytoín, karbamazepín a na liečbu silných bolestí opiátmi;

 V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov polyneuropatie má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá pôsobí presne na tie prejavy, ktoré väčšinu pacientov najviac trápia. V prospech pacienta využíva protibolestivý a hojivý efekt s podporou regenerácie a protizápalových účinkov. Tlmí bolesť, zmierňuje zápalové prejavy, zlepšuje metabolické podmienky tkanív a prináša celkovú úľavu.

 Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

 Výhodou je aj možnosť včasného nasadenia liečby v počiatkoch ťažkostí a možnosť dlhodobých denných udržiavacích aplikácií.

 

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné problémy.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa obvykle používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu polyneuropatie. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy polyneuropatie, ako sú bolesti a zápaly.

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

 

Náš príbeh

Malý inzerát „ Hľadáme sales managera pre stredné Slovensko“ sa stal pre mňa v lete v roku 1992 veľkou výzvou. Potom ale prišlo niekoľko zdravotných komplikácii, ktoré ma doslova pripútali k invalidnému vozíku. Po operácii platničky sa môj zdravotný stav zlepšil, ale bolesti stále pretrvávali. Jazda autom bola utrpenie. Začiatkom roka 1998 mi jeden známy dal tip. A ja som si kúpil magnetoterapiu.

Po troch mesiacoch intenzívneho používania prístroja denne aj 5 hodín sa môj stav zlepšil natoľko, že som bol schopný bez problémov odjazdiť cestu na Istriu a späť. Boli sme v ,,Jugoške" na dovolenke. A vďaka magnetoterapii chodím.

Po tejto životnej skúsenosti sme sa s manželkou rozhodli, že budeme pomáhať ľudom a odporúčať magnetoterapiu.

Mária a Ján Pálkoví, konatelia FINEST Slovakia, spol. s r.o.

Mária* 1954, Ján* 1952.

 

Klinické štúdie jasne preukazujú, že najlepšie výsledky dosahuje pulzná magnetoterapia

pri dlhodobom pravidelnom používaní.

Preto dnes moderná medicína celosvetovo presadzuje aplikáciu magnetoterapie doma.

Späť do obchodu