Polyneuropatia

 

Znižuje sa vám alebo mizne citlivosť v končatinách? Ak trpíte polyneuropatiou môžete tiež cítiť brnenie, pálenie a bolesť. Môžete mať neistotu pri chôdzi, svalovú slabosť a kŕče svalov alebo rad ďalších príznakov. Ďalším charakteristickým prejavom tohto nepríjemného ochorenia je prípadné ubúdanie svalovej hmoty na končatinách.

Neodkladajte návštevu lekára. Riešte svoj zdravotný stav včas. Chcete riešiť polyneuropatiu už teraz? Potrebujete poradiť? 

Opýtajte sa lekára.

 
 

 Obrázek: Polyneuropatie

Opis polyneuropatie a príčiny vzniku

Polyneuropatia tvorí rôznorodú skupinu porúch periférnych nervov. Ide väčšinou o viacpočetné systémové postihnutie, ktoré vzniká pôsobením rôznych vnútorných i vonkajších vplyvov.

Najčastejšie polyneuropatie sú:

 

* akútna a chronická zápalová demyelinizačná polyneuropatia,

polyneuropatia pri reumatoidnej artritíde,

diabetická neuropatia (u cukrovkárov s poruchami nervovo cievneho systému),

alkoholová polyneuropatia,

polyneuropatia u Lymskej boreliózy s bolestivými prejavmi v hybnom aparáte,

toxická polyneuropatia - napr. po intoxikácii benzénom, sírouhlíkom, olovom,

polyneuropatia po neurotoxických liekoch (Nidrazid; po chemoterapii atď.).

Pri podozrení na polyneuropatiu vykoná lekár celkové vyšetrenie, vyšetrenie pomocou elektromyografie (EMG), laboratórne vyšetrenia a niekedy aj biopsiu nervov, či svalov.

Príčina polyneuropatie však nie je v 20 - 30% prípadov zistená ani na špecializovaných klinických pracoviskách.

Liečba polyneuropatia - zbavte sa ťažkostí

Liečba polyneuropatie je založená predovšetkým na riešení ochorenia, ktoré viedlo k jej vzniku.

Liečba diabetickej polyneuropatie spočíva v udržiavaní glykémie v normálnych hodnotách. Vhodné stravovanie je základnou podmienkou pre udržiavanie hladiny glykémie pod kontrolou a obmedzenie ďalšieho poškodzovania nervov.

Na potlačenie bolestí a ďalších príznakov sú užívané lieky proti bolesti, antidepresíva a iné.

Je kladený dôraz na prevenciu vzniku defektu na dolnej končatine.

Na prevenciu úbytku svalovej hmoty a iných tkanív je zaraďovaná liečebná rehabilitácia.

 

Slovník pojmov

* Antidepresíva - lieky na zmiernenie príznakov klinickej depresie.

* Defekt na dolnej končatine - poškodenie dolnej končatiny na podklade systémového ochorenia, spravidla rozvojom drobného poranenia, na podklade ischémie končatiny vzniká deštrukcia tkanív, infekcie, alebo vred.

* Elektromyografia (EMG) - vyšetrenie elektrických biosignálov kostrového svalstva.

* Glykémia - hladina krvného cukru.