Osteoporóza

Bolí vás silno v chrbte? Viditeľne sa vám zakrivuje a strácate na centimetroch telesnej výšky? Ochorenie, ktoré prichádza pomaly a zostáva dlho nerozpoznané až s prvou zlomeninou po banálnom páde či zakopnutí, je práve osteoporóza.

Riešte svoj zdravotný stav včas. Chcete riešiť osteoporózu už teraz?

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

                                  

Osteoporóza - popis diagnózy a léčba

Obrázok Osteoporóza

Popis osteoporózy a príčiny vzniku

Osteoporóza je najčastejším systémovým ochorením kostí. Často je pre túto chorobu používané synonymum „rednutie kostí“. Ide o metabolickú poruchu, ktorá patrí medzi významné civilizačné choroby. Ochorenie spôsobuje zníženie množstva kostnej hmoty a zároveň zníženie kvality tkaniva kosti.

Kosti strácajú na odolnosti a hrozí vznik závažných zlomenín. Väčšina zlomenín u osôb staršieho veku vzniká na podklade osteoporózy.

Osteoporóza sa rozvíja veľmi pomaly a často nie je pozorovaný žiadny príznak, ktorý by varoval o prítomnosti ochorenia. Bolesť je zvyčajne zaznamenaná až vo chvíli, kedy je zahájený proces deformovania kĺbov, alebo vznikajú drobné zlomeniny.

Takzvaná primárna osteoporóza vzniká hlavne na podklade zmien nastávajúcich po menopauze alebo vplyvom starnutia.

Sekundárna osteoporóza sa potom objavuje na podklade vzniku iných ochorení alebo je spôsobená účinkami niektorých užívaných liekov.

Osteoporóza postihuje predovšetkým ženy po menopauze a staršie osoby obidvoch pohlaví. Prípadov ochorení osteoporózou v populácii neustále pribúda.

Medzi príčiny ochorenia patrí:

  • nedostatok pohlavných hormónov,
  • nedostatok zásobenia tela vápnikom a vitamínom D,
  • nedostatok telesného pohybu,
  • toxické látky,
  • choroby.

Liečba osteoporózy – zbavte sa ťažkostí

Liečba osteoporózy je dlhodobá a je nastavená podľa miery rizika zlomeniny u konkrétneho pacienta. To je počítané podľa štandardizovaných tabuliek a škál.

Je nutné vylúčiť toxické vplyvy v podobe fajčenia a alkoholu, a ďalej úplne obmedziť činnosti s rizikom pádu. Naopak je nutné zaradiť dostatočné množstvo fyzických aktivít, u ktorých nehrozí pád.

Dôležitá je strava, hlavne príjem vitamínu D a vápnika v dostatočnom množstve.

Ďalej sa využíva takzvaných stimulátorov kostnej novotvorby, látok znižujúcich odbúranie kostného tkaniva, hormonálnej substitúcie a ďalších farmakologických nástrojov.

Pokiaľ príde k vzniku zlomeniny, zvažuje chirurg pred stanovením spôsobov riešenia fraktúry tiež celkový stav pacienta.

Je využívaná liečebná rehabilitácia. Liečba môže byť podporená fyzikálnou terapiou.

Slovník pojmov:

  • Civilizačná choroba – skupina chorôb vyplývajúcich zo súčasného životného štýlu.
  • Menopauza – strata menštruácie po prechode.

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 
 
 
Späť do obchodu