Myorelaxačný efekt

Veľmi častým prejavom choroby alebo telesnej únavy či minerálnej nerovnováhy sú kŕče - spazmy.

Pôsobením PEMF sa zrýchľuje vyplavovanie kyslých metabolitov, ktoré spôsobujú bolestivé dráždenie vo svaloch a v miestach chronických zápalov.

Vyplavovanie týchto metabolitov je dané zlepšenou perfúziou (prietokom tkanivami) a zvýšenou aktivitou laktátdehydrogenázy, ktorá podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej.

Vplyvom aplikácií PEMF sa výrazne zmenšuje svalový spazmus (kŕče). Terapia okrem toho obmedzuje radikulárne (koreňové) dráždenie, ktoré často spôsobuje brnenie a pulzujúcu alebo pálivú bolesť.

Tým, že PEMF potláča bolesti, sa upravujú reflexné zmeny organizmu. Úpravou týchto reflexov organizmu ustupujú svalové spazmy alebo kontraktúry a kŕče. Výsledkom takéhoto uvoľnenia je ďalšie tlmenie bolesti.

Aplikácia PEMF teda vedie k uvoľneniu kostrového svalstva a zlepšeniu pohyblivosti. Toto zlepšenie pohyblivosti umožní ďalej rozšíriť terapiu, napríklad vo forme ľahšieho rehabilitačného cvičenia.

 

Späť do obchodu