MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

 

Informácie: Dlhodobo sa venuje využitiu nízkofrekvenčného magnetického poľa na podporu hojenia a regenerácie organizmu a jeho celkového liečebného využitia. Od roku 1998 sa aktívne venuje poradenskej činnosti v oblasti pulznej magnetoterapie. Od roku 2003 odborný lekársky konzultant pre zákazníkov firmy Biomag.

 

Pulzná magnetoterapia

* školiaca a poradenská činnosť v oblasti vývoja

* testovanie a využitie doplnkov stravy v prevencii s cieľom upevniť a skvalitniť stav zdravia

* ďalšie využitie doplnkov stravy ako podpornej liečby u mnohých závažných zdravotných postihnutí

* poradenská činnosť v oblasti pulznej magnetoterapie – od r. 1998

* od roku 2003 odborný lekársky konzultant pre zákazníkov firmy Biomag

* spoluautor kníh Zdraví a magnetoterapie Biomag (do roku 2015 8. vydanie)

 

Profesný životopis

* 1979 ukončenie štúdia všeobecného lekárstva VLVDÚ JEP a LF UK v Hradci Králové, udelenie titulu MUDr.

* 1983 atestácia 1. stupňa v odbore Hygiena a epidemiológia

* 1990 nadstavbová atestácia z odboru Hygiena práce a choroby z povolania

* 1992 obhájenie kandidátskej dizertačnej práce, udelenie titulu CSc.

* 1994 kvalifikačný kurz ekológov Ministerstva obrany (MNO, VLA JEP, NATO SCHOOL-SHAPE)

* 1997- doteraz rad kurzov a školení zameraných na oblasť hygieny práce

 

Doterajšie pôsobenie

* 1980-1981 lekár na vojenskom útvare

* 1981-1985 epidemiológ obvodu v Žatci, od roku 1983 v Brne

* 1985-1994 odborný asistent hygieny práce na Katedre vojenskej hygieny VLA JEP Hradec Králové (Vojenská lekárska akadémia J. E. Purkyně)

* 1994-1997 vedúci oddelenia pracovného lekárstva a fyziológie práce KHS Hradec Králové

* 1997-2006 vedeckopedagogický pracovník Katedry vojenskej hygieny VLA JEP Hradec Králové

* 2006-2014 vedúci skupiny hygieny práce katedry vojenskej hygieny FVZ UO Hradec Králové (neskôr Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Hradec Králové - FVZ UO)

 

2015 – Po odchode do dôchodku sa aktívne podieľa na poradenskej činnosti vo firme Biomag Jičín v oblasti magnetoterapie a ďalej poskytuje konzultácie v oblasti podpornej liečby pri nádorových, autoimunitných chorobách a v oblasti prevencií chorôb pre firmy Areko Praha a Phyto Prostějov.

 

Pedagogická činnosť

* pregraduálna a postgraduálna výučba poslucháčov FVZ UO Hradec Králové, príslušníkov zdravotníckej služby AČR, príslušníkov zahraničných misií pred výjazdom

* vedenie kurzov pre IPVZ Praha

* atestačná príprava lekárov

* školiteľ doktorandského študijného programu vojenská hygiena a chorôb z povolania

 

Vedecko výskumná činnosť

* zameranie práce na problematiku hygieny práce, chorôb z povolania a komunálnej hygieny s dôrazom na pôsobenie negatívnych faktorov pracovného a životného prostredia na organizmus, hodnotenie ich odozvy na zdravotný stav exponovaných, ďalej zameranie na prevenciu závažných ochorení a poškodenie zdravia

* autor a spoluautor na viac ako 200 publikáciách, prednáškach, záverečných výskumných správach, učebných textoch, monografiách a expertízach novo zavádzanej techniky

 

Ako vedecko – pedagogický pracovník Vojenskej lekárskej akadémie sa desiatky rokov venoval hodnoteniu fyziologických a patologických zmien organizmu pri expozíciách fyzikálnym faktorom životného a pracovného prostredia vrátane elektromagnetického žiarenia, mikrovĺn, hluku a vibráciám.

Odborne posudzoval zdravotné riziká pri možnej prevádzke EBR radaru pri jeho prípadnej inštalácii v SR v rámci protiraketovej obrany.

Dlhodobo sa venuje využitiu nízkofrekvenčného magnetického poľa na podporu hojenia a regenerácie organizmu a jeho celkového liečebného využitia.

Z tejto činnosti čerpal pri spolupráci pri vývoji a posudzovaní prístrojov Biomag – prístrojov pre nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu.

 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie