Karpálny tunel

Syndróm karpálneho tunela - popis a liečba

Cítite mravčenie, brnenie a pálenie v jednej alebo v oboch rukách? Zhoršuje sa vám citlivosť prstov a cítite bolesti v zápästí? Nepríjemné pocity a bolesti spojené so syndrómom karpálneho tunela vás tiež môžu často budiť zo spánku. Možno práve preto hľadáte riešenie, ako sa týchto problémov zbaviť.

Upozornenie:

Nevyužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

 
Chcete riešiť syndróm karpálneho tunela už teraz?
 

Využite testovaciu aplikáciu pantentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.                                                        

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 
 

Obrázok: Karpálny tunel

 

 

Popis karpálneho tunela a príčiny vzniku

Syndróm karpálneho tunela je jedným z najbežnejších postihnutí nervov horných končatín. Ohrozené sú predovšetkým ženy v strednom veku. Ide tiež o jednu z najčastejších chorôb z povolania.

Karpálny tunel je priechod z predlaktia do dlane ohraničený karpálnymi kosťami a väzivovými pruhmi. Týmto tunelom prechádzajú niektoré nervy, cievy a šľachy. Pokiaľ dôjde v tejto úžine k útlaku nervu, vzniká veľmi bolestivý stav nazývaný syndróm karpálneho tunela.

Akútna forma ochorenia je spôsobená rýchlym a trvalým zvýšením tlaku v oblasti karpálneho tunela. To je najčastejšie spojené so zlomeninami, popáleninami, alebo lokálnymi infekciami.

Chronická forma je však oveľa častejšia a symptómy môžu pretrvávať mesiace až roky. Príčina ochorenia je zistená iba v 50 % prípadoch. Jednou z možných príčin syndrómu karpálneho tunela je nadmerná, dlhodobá a jednostranná záťaž drobných svalov ruky a predlaktia. K tej dochádza napríklad pri písaní na klávesnici, práci s náradím, ale aj hre na hudobné nástroje.

Ako prebieha vyšetrenie karpálneho tunela?

Pokiaľ sa u vás prejavujú príznaky syndrómu karpálneho tunela, najlepšie je zájsť k lekárovi a nechať sa odborne vyšetriť. Dôležitá je anamnéza, na podklade ktorej lekár zistí subjektívne pocity pacientov a odporučí zrejme vyšetrenie ruky pomocou prístrojovej elektromyografie (EMG). Pomocou tohto vyšetrenia sa meria vodivosť nervov a na jeho základe neurológ potvrdí alebo vyvráti diagnózu karpálneho tunela.

 

Liečba karpálneho tunela – zbavte sa bolesti

Liečba sa začína hľadaním a odstránením príčiny, znížením záťaže ruky a aplikáciou ortézy. Zvyčajne sa podávajú nesteroidné antireumatiká.

 

Slovník pojmov

Karpálny tunel – priechod z predlaktia do dlane ohraničený karpálnymi kosťami a väzivovými pruhmi.

Syndróm – súbor príznakov (symptómov) ochorenia.

Akútny – náhly a naliehavý stav s intenzívnymi príznakmi.

Chronický - stav s pozvoľným a dlhodobým rozvojom.

Nesteroidné antireumatikum – nesteroidné liečivo pôsobiace proti bolesti, horúčke a zápalu.

 

Neoddeliteľnou súčasťou liečby je fyzioterapia založená na aplikácii ultrazvuku, lasera, iontoforézy, magnetoterapie a na mobilizácii zápästných kostí s cieľom obnoviť cirkuláciu, eliminovať opuch a znížiť bolestivosť.

 

Stredne ťažké a ťažké postihnutie nervu, alebo zlyhanie konzervatívnej liečby, je potom riešené chirurgicky.

V rámci konzervatívnej rehabilitačnej liečby niektorých prejavov syndrómu karpálneho tunela má významné miesto aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag, ktorá v prospech pacienta využíva protibolestivý, protiopuchový a hojivý efekt s podporou regenerácie. Tlmí bolesť, zmierňuje opuch a zápalové prejavy, stimuluje hojenie a prináša celkovú úľavu.

Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi vykonávať intenzívnu liečbu aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

Veľkou výhodou je aj možnosť včasného nasadenia liečby v počiatkoch nových ťažkostí a možnosť dlhodobých denných udržiavacích aplikácií.

 

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné problémy.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa obvykle používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu karpálneho tunela. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy karpálneho tunela, ako sú bolesti, opuchy a zápaly.

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

 

Určený účel využitia zdravotníckeho prostriedku

Kontraindikácie

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

Späť do obchodu