Ischemická choroba končatín (Ischémia)

Ischemická choroba končatín (Ischémia) - popis a liečba

Máte pocit chladných končatín? Bolesti vás nútia pri chôdzi zastavovať a postupom času rušia aj v spánku? Pravdepodobne trpíte ischémiou. Môže dôjsť k odumieraniu tkanív, tvorbe vredov. Končatina v konečnej fáze môže byť ohrozená amputáciou.

Upozornenie:

Nevyužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

 Chcete riešiť ischémiu končatín už teraz?

Využite testovaciu aplikáciu pantentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.                                                        

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 

Ischemie končetin - popis diagnózy a léčba 

Obrázok Ischemická choroba končatín (Ischémia)

Popis ischémie končatín a príčiny vzniku

Pri ischémii končatín dochádza k nedostatočnému prívodu kyslíka a živín do pracujúcich svalov a tkanív. Vplyvom ischémie sú končatiny pacientov nedokrvené, čo spoločne s ďalšími faktormi a tendenciou k pomalému hojeniu rán, vedie k častému výskytu kožných infekcií alebo dokonca k odumieraniu tkanív. Výsledkom je celý rad trofických zmien, ktoré môžu vyústiť do amputácií končatiny.

Pri ischemickej chorobe dolných končatín ide o ochorenie postihujúce tepny nôh, kedy dochádza k ich zúženiu až uzáveru.

Najčastejšou príčinou uzáveru či zúženia tepien je ateroskleróza (kôrnatenie tepien), trombus (krvná zrazenina), Bürgerova choroba a vazokonstrikcia tepien.

Ischemická choroba horných končatín je oveľa menej častá ako postihnutie dolných končatín. Veľmi častou formou je Raynaudov fenomén, ochorenie nazvané tiež ako "Bielenie prstov".

Akútna končatinová ischémia sa prejavuje náhlou krutou bolesťou končatiny, bledosťou končatiny, ktorá je bez opuchu, chýbaním pulzu na končatine nižšie od uzáveru tepny, nemožnosťou pohnúť končatinou a pocitmi zmeneného cítenia.

Hlavným rizikovým faktorom vzniku ochorenia je:

fajčenie,

nedostatok pohybu,

vyšší vek,

psychické stresy,

obezita,

vysoký cholesterol,

vysoký krvný tlak,

diabetes a ďalšie.

 

Liečba ischémie končatín – zbavte sa bolesti

Ochorenie vyžaduje odborné cievne vyšetrenie a včasné začatie liečby podľa štádia a lokalizácie choroby. Cieľom je zlepšenie prietoku tepnami a zachovanie končatiny. Tu je dôležitá úloha cievnej chirurgie, ktorej úlohou je zaistenie dostatočného prekrvenia poranenej nohy a spriechodnenia krvného riečišťa (angioplastiky, bypassy..).

 Z dlhodobého hľadiska je dôležitá úprava životného štýlu a eliminácia rizikových faktorov: eliminácia fajčenia, stresu, redukcia hmotnosti, regulácia cukrovky.

Cieľom farmakologickej liečby je obmedziť zhlukovanie krvných doštičiek a tvorby trombov (antiagregačná liečba). Ide prevažne o prejavy na veľkých a stredných tepnách. Niektoré preparáty dokážu priamo ovplyvňovať tepny a spôsobovať ich roztiahnutie (vazodilatačná medikamentózna a infúzna liečba).

Pri akútnej ischémii končatiny je vyžadované znehybnenie, zahalenie a podloženie končatiny, podanie heparínu, analgetík a upokojenie pacienta.

V prípade defektu na končatine sú zapojené nástroje a metódy na hojenie rán, medzi ktoré patrí napríklad takzvané vlhké hojenie rán alebo fyzikálna liečba.

 

Slovník pojmov

Trofické zmeny – zmeny kože (koža je suchšia, chladnejšia, olupuje sa, vznikajú kožné defekty, dochádza k strate ochlpenia,..).

Bürgerova choroba (Thrombangiitis obliterans) – ochorenie charakteristické zápalom tepien a žíl horných a dolných končatín (hlavne fajčiarov).

Vazokonstrikcia alebo stiahnutie ciev – proces, pri ktorom dochádza k zúženiu ciev, najmä tepien a žíl.

Ateroskleróza – kôrnatenie tepien v dôsledku ukladania tukových látok do stien tepny.

Vlhké hojenie rán – metóda krytia rán založená na princípe tvorby optimálne vlhkého prostredia v rane.

 

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitácia s cieľom zlepšenia mikrocirkulácie – to je ovplyvniť mikroangiopatiu – dilatovať drobné prekapiláry a kapiláry a zlepšiť prísun okysličenej krvi a živín priamo k pracujúcim svalom a ďalším tkanivám.

V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov ischémie končatín má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá v prospech pacienta využíva vazodilatačný, protibolestivý a hojivý efekt s podporou protizápalových účinkov. Neovplyvňuje priesvit stredných a veľkých tepien – tu je nutná vyššie uvedená antiagregačná, infúzna a prípadne chirurgická liečba.

Magnetoterapia významne zlepšuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi v exponovaných končatinách vazodilatačným efektom na kapiláry a prekapiláry. Tlmí zápalové prejavy, bolesť, urýchľuje hojenie poškodených tkanív a prináša celkovú úľavu.

Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

Výhodná je aj možnosť sekundárnej prevencie včasnou, dlhodobou podporou lepšieho prekrvenia pomocou vazodilatácie od prvých počiatkov príznakov ochorenia.

 

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné problémy.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa obvykle používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu ischémie končatín. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy ischémie končatín, ako sú bolesti, znížené prekrvenie a zápaly.

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

 

Určený účel využitia zdravotníckeho prostriedku

 
 
 
 
Späť do obchodu