Hojivý efekt

Ľahko identifikovateľné sú tiež drobné úrazy, pomliaždeniny, nárazy, stavy po operáciách a úrazoch, vrátane zlomenín.Pri takýchto stavoch je najúčinnejšie využiť efekt podporujúci hojenie a regeneráciu.

Hojivý a regeneračný efekt PEMF na kosti a mäkké tkanivá je vysvetľovaný nešpecifickým podráždením cytoplazmatickej (bunkovej) membrány. Na tejto membráne sa aktivuje metabolický reťazec, ktorého kľúčovým bodom je zmena pomeru cAMP a cGMP, t.j. zmena pomeru medzi cyklickým adenozínmonofosfátom a cyklickým guanozínmonofosfátom.

Pri využití regeneračného efektu kostí vedú aplikácie k zvýšeniu osteoklastov a k následnému naštartovaniu procesu obnovy kostného tkaniva. PEMF výrazne zrýchľuje hojenie, aktivuje tvorbu nového tkaniva, kalcifikáciu a vedie k zvýšeniu citlivosti na parathormón, ktorý okrem iného pomáha kontrolovať hladinu vápnika v tele.

Lepšie prekrvenie tkaniva a väčšia saturácia kyslíkom pomáhajú zrýchliť ústup zápalov vo všetkých tkanivách a zároveň sa zosilňujú účinky prípadnej antibiotickej liečby.

Významne sa zrýchľujú aj hojenie poškodených periférnych nervov, regenerácia neurofibríl (vláken v neurónoch) a rast centrálnych axónov (vláken vystupujúcich z buniek).

 

Späť do obchodu