Diabetická noha

Diabetická noha - popis a liečba

Nehoja sa vám praskliny či odreniny na dolných končatinách? Môže u vás vzniknúť ochorenie nazývané diabetická noha. Toto ochorenie sa tiež môže prejaviť, ak trpíte neuropatiou, cukrovkou alebo nedokrvením dolných končatín.

Upozornenie:

Nevyužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

 

Chcete riešiť diabetickú nohu už teraz? 

 Využite testovaciu aplikáciu pantentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.    

                                                    

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 

Diabetická noha - popis diagnózy a léčba

Obrázok Diabetická noha

 

Popis diabetickej nohy a príčiny vzniku

Syndróm diabetickej nohy predstavuje infekciu, vznik vredu alebo deštrukciu hlbokých tkanív nohy. Symptómy sú spojené s neurologickými poruchami v mieste poškodenia a ischemickou chorobou dolných končatín.

Najčastejšie ju vidíme u diabetikov, ale syndróm diabetickej nohy sa môže rozvinúť aj u pacientov s ulceráciou, s gangrénou alebo po amputácii časti dolnej končatiny.

V porovnaní s nediabetikmi sa však toto ochorenie u cukrovkárov objavuje asi 17 – 50-krát častejšie, pričom postihnutých býva zhruba 15-25 % ľudí, ktorým bol diabetes mellitus diagnostikovaný. Diabetická noha je závažnou komplikáciou ochorenia diabetes mellitus (cukrovky).

Miesta, kde sa prejavy diabetickej nohy často vyskytujú je palec, päta, ploska nohy alebo priestor tesne za prstami.

Diabetická noha môže viesť až k amputácii končatiny a zvyšuje úmrtnosť pacientov s diabetom.

Celkom 40-70% amputácií dolnej končatiny je vykonávaných práve pre príznaky diabetickej nohy. K amputácii je indikovaná končatina, na ktorej sa prejaví defekt, ktorý sa ďalej komplikuje gangrénou, čiže sneťou.

Aké sú hlavné rizikové faktory ochorenia?

vek,

fajčenie,

vysoký krvný tlak,

diabetes mellitus,

dedičnosť.

Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory patrí diabetická polyneuropatia (senzomotorická aj autonómna) a ischemická choroba dolnej končatiny (angiopatia makrovaskulárna aj mikrovaskulárna).

 

Liečba diabetickej nohy – zbavte sa ťažkostí

Zásadným prvkom riešenia ochorenia je prevencia rozvoja príznakov a správna kompenzácia cukrovky.

Základom liečby je úprava životného štýlu a dôsledné dodržiavanie terapie diabetu a zlepšenie metabolického stavu.

Využíva sa špeciálna diabetická obuv a starostlivosť o nohy. Je nutné predchádzať aj drobným zraneniam a rankám na nohách, najmä palci a malíčku.

Významná je pravidelná fyzická aktivita – chôdza a rehabilitácia.

V prípade zranenia či poškodenia na nohe sú zapojené nástroje na hojenie rán, akými sú napríklad vlhké hojenie, alebo fyzikálna liečba.

Pri rozvoji infekcie sú podávané antibiotiká, nekrotické ložiská rany musia byť ošetrené chirurgicky.

 

Slovník pojmov

Ischemická choroba dolných končatín – uzáverové ochorenie periférnych tepien dolnej končatiny.

Nekrotické ložiská – odumreté ložiská tkaniva.

V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov diabetickej nohy má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá v prospech pacienta využíva vazodilatačný, protibolestivý a hojivý efekt s podporou protizápalových účinkov. Zlepšuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi v exponovaných končatinách vazodilatačným efektom na kapiláry a prekapiláry. Tlmí zápalové prejavy, bolesť, urýchľuje hojenie poškodených tkanív a prináša celkovú úľavu.

Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

Výhodná je aj možnosť sekundárnej prevencie včasnou, dlhodobou podporou lepšieho prekrvenia pomocou vazodilatácie od prvých počiatkov príznakov ochorenia.

 

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné problémy.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa obvykle používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu diabetickej nohy. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy diabetickej nohy, ako sú bolesti, znížené prekrvenie a zápaly.

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

Určený účel využitia zdravotníckeho prostriedku

Kontraindikácie

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 

 
Späť do obchodu