Bolestivé stavy

Bolestivé stavy - popis a liečba

 Máte bolesti? Sú úporné, dlhodobé a obmedzujú vás v každodennej bežnej činnosti? Bolestivé stavy sú najčastejším dôvodom, ktorý privádza pacienta k lekárovi. Rozhodne ich nepodceňujte, zbytočne netrpte a hľadajte ich riešenie!

 Upozornenie:

Nepoužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

 
Chcete riešiť bolestivé stavy už teraz?                  

Využite testovaciu aplikáciu pantentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.                                                        

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

  
 
 

Obrázok: Bolestivé stavy

Popis bolestivých stavov a príčiny vzniku

 Ide o subjektívne nepríjemné pocity spojené s aktuálnym alebo potenciálnym poškodzovaním živého tkaniva organizmu. Ide o veľmi individuálnu záležitosť, ktorú každý vníma inak.

 Akútna bolesť má ochranný charakter, pretože signalizuje nejakú poruchu v tele a bráni jeho ďalšiemu poškodzovaniu. Vzniká okamžite po podnete, napríklad úraze. Môže sa prejavovať ako ostrá alebo pálivá a väčšinou trvá krátku dobu.

 Za chronickú možno považovať tú, ktorá trvá mesiace až niekoľko rokov. Vedie k frustrácii, depresii a pocitom beznádeje.

 Jej častou formou je neuropatická bolesť. Tá je prítomná u mnohých chorôb ako diabetu, rakoviny či roztrúsenej sklerózy. Môže byť vnímaná ako veľmi bolestivá, aj keď podnet, ktorý ju vyvolal bolestivý nie je (allodynia). Alebo môže ísť o zvýšené vnímanie bolesti (hyperalgéziu).

 Chronické môžu byť bolesti týkajúce sa chrbta, kĺbov, svalov, hlavy či bolesti spojené s poškodením nervov napríklad cukrovky, polyneuropatie, pásového oparu, boreliózy. Ďalej môže ísť o bolesti po operáciách, fantómovej a rad ďalších.

 Bolesť výrazne obmedzuje pacienta vo všetkých životných aktivitách a jej tlmenie je zásadné pre zlepšenie kvality života a ďalšiu liečbu.

 

 Liečba bolestí – zbavte sa problémov

 Liečba je komplexná. Pokiaľ je známa príčina, ideálny postup je jej odstránenie. V ostatných prípadoch ide o tlmenie bolestí.

 Farmakologicky sa využívajú nesteroidné antireumatiká (inhibítory cyklooxygenáz, nešpecifické protizápalové lieky – Brufen, Diklofenac a iné), ktoré potláčajú bolesť a bránia rozvoju zápalu, ďalej opioidov, ktoré majú silný analgetický účinok. Tie však môžu vytvoriť závislosť! Podporne je možné využiť antidepresív alebo anxiolytik.

 Niektoré prípady vyžadujú chirurgický zákrok. Liečbu je možné doplniť psychoterapiou či rehabilitačnou fyzikálnou terapiou a elektroliečbou.

 

 Slovník pojmov

 - Nesteroidné antireumatikum – nesteroidné liečivo proti bolesti, horúčke a zápalu.

- Opioidy – látky so silným protibolestivým účinkom.

- Antidepresíva – skupina liekov využívaných na liečbu depresie.

- Anxiolytiká – lieky odstraňujúce úzkosť, psychickú tenziu a napätie, strach, trému.

 

 V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov bolestivých stavov má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia, ktorá v prospech pacienta využíva protibolestivý, myorelaxačný, protiopuchový a hojivý efekt s podporou protizápalových účinkov. Tlmí zápalové prejavy, bolesť, urýchľuje hojenie poškodených tkanív a napomáha priniesť celkovú úľavu a podľa možností aj zlepšenie hybnosti.

 Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

 Výhodou je aj možnosť včasného nasadenia liečby v začiatkoch nového ataku bolestí.

 Magnetoterapiu neaplikujeme pri bolestiach neznámeho pôvodu.

 

 Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

 Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné problémy.

 Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa obvykle používa skratka PEMF).

 Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

 Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu bolestivých stavov. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy bolestivých stavov, ako sú bolesti, opuchy a zápaly.

 Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

 

Určený účel využitia zdravotníckeho prostriedku 

 

Kontraindikácie

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 

 

 

 
Späť do obchodu