Bercový vred

 

Trpíte žilovou nedostatočnosťou? Venujte pozornosť drobným žilovým metličkám na nohách. Môžu sa meniť vo vyklenuté varikózne žily a objaviť sa pigmentové zmeny. Aj ťažko pozorovateľné poranenia na koži potom môže viesť k rozvinutiu vredu predkolenia. Vzniknutá rana často slúži ako vstupná brána infekcií. Toto môže veľmi skomplikovať váš zdravotný stav.

Neodkladajte návštevu lekára. Riešte svoj zdravotný stav včas. Chcete riešiť vred predkolenia už teraz? Potrebujete poradiť? 

Opýtajte sa lekára.

 

Odošlite formulár tu

 

Obrázok. Bercov vred

Opis vredu predkolenia a príčiny vzniku

 

Vred predkolenia je závažným stavom, ktorý si vyžaduje bezodkladné riešenie. Ide o chronické narušenie kožného krytu predkolenia, teda oblasti dolnej končatiny od kolena k členku.

Je komplikáciou chronickej žilovej nedostatočnosti, kedy je narušený mechanizmus návratu žilovej krvi. To vedie k závažnému zhoršeniu cirkulácie okysličenej krvi v končatine a k nedostatku kyslíka a živín potrebných pre fungovanie tkanív.

Ste aj vy ohrození vznikom vredu predkolenia?

Príčiny je možné hľadať aj medzi faktormi životného štýlu. Ohrozený je človek so sedavým zamestnaním, s nedostatkom pohybu, obezitou, fajčiar, či užívateľka hormonálnej antikoncepcie.

 

Vred predkolenia môže vzniknúť na podklade varixov, hypertenzie, diabetu (cukrovky), dny, aterosklerózy a rady ďalších systémových ochorení.

 

Môžete byť ohrození kvôli svojej váhe?

 

Spočítajte si index BMI. Index jednoducho vypočítate dosadením svojich hodnôt do vzorca: váha v kilogramoch / (výška v metroch x výška v metroch). Ak je Vaša výsledná hodnota vyššia ako 30, zahájte prevenciu.

Liečba vredu predkolenia - zbavte sa bolesti

Liečba vredu predkolenia je založená na riešení príčin vzniku vredu predkolenia, hlavne zlepšenie kvality prekrvenia, eliminácii infekcie a podpore hojenia tkaniva.

Liečba môže byť:

*    medikamentózna (na ovplyvnenie kvality cievnej steny),

*    chirurgická (klasické operácie, či mini invazívne postupy).

 

Čo pomáha na vredy predkolenia?

Ťažiskovým prvkom terapie je systémový prístup. Vymiznutie ťažkostí do značnej miery závisí od prístupu každého pacienta. Súčasťou komplexného prístupu k liečbe je aj zdravá strava, udržanie primeranej váhy a starostlivosť o pokožku dolných končatín. Vhodné je vylúčiť alkohol, kávu a fajčenie. Zabúdanie na prevenciu v období po vymiznutí ťažkostí môže zapríčiniť návrat ochorenia.

 

Slovník pojmov

* Varixy dolných končatín - kŕčové žily.

* Hypertenzia - zvýšený krvný tlak.

* Žilový návrat - návrat krvi z kapilár žilami späť k srdcu, respektíve objem krvi pritekajúcej žilami      do srdca za časovú jednotku.