Bercový vred

Vred predkolenia - popis a liečba

Máte žilovú nedostatočnosť? Venujte pozornosť drobným žilovým metličkám na nohách, môžu sa meniť na vyklenuté varikózne žily a objaviť sa pigmentové zmeny. Aj ťažko pozorovateľné poranenie na koži potom môže viesť k rozvinutiu vredu predkolenia. Vzniknutá rana často slúži ako vstupná brána infekcií. Toto môže veľmi skomplikovať váš zdravotný stav.

Upozornenie:

Nevyužívajte tento či akýkoľvek iný článok na internete na stanovenie diagnózy. Správnu diagnózu môže vždy stanoviť iba lekár. Neodkladajte návštevu lekára a riešte svoj zdravotný stav včas.

 
 
Chcete riešiť vred predkolenia už teraz?
 

Využite testovaciu aplikáciu pantentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.                                                        

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 

Obrázok. Bercov vred

Popis vredu predkolenia a príčiny vzniku

Vred predkolenia je závažným stavom, ktorý si vyžaduje bezodkladné riešenieJedná sa o chronické narušenie kožného krytu predkolenia, teda oblasti dolnej končatiny od kolena ku členku.

Je častou komplikáciou chronickej žilovej nedostatočnosti, kedy je narušený mechanizmus návratu žilovej krvi. To vedie k závažnému zhoršeniu cirkulácie okysličenej krvi v končatine a k nedostatku kyslíka a živín potrebných na fungovanie tkanív.

Ste aj vy ohrození vznikom vredu predkolenia?

Príčiny je možné hľadať aj medzi faktormi životného štýlu. Ohrozený je človek v sedavom zamestnaní, s nedostatkom pohybu, obezitou, fajčiar, či užívateľka hormonálnej antikoncepcie.

Vred predkolenia môže vzniknúť na podklade varixov, hypertenzie, diabetu (cukrovky), dny, aterosklerózy a ďalších systémových ochorení.

Môžete byť ohrození kvôli svojej váhe?

Spočítajte si index BMI. Index jednoducho vypočítate dosadením svojich hodnôt do vzorca: váha v kilogramoch / (výška v metroch x výška v metroch). Ak je Vaša výsledná hodnota vyššia ako 30, začnite redukciu.

 

Liečba vredu predkolenia – zbavte sa bolesti

Liečba vredu predkolenia je založená na riešení príčin vzniku vredu predkolenia, hlavne zlepšenie kvality prekrvenia nielen kože, ale celej hĺbky tkaniva končatiny, elimináciu infekcie a podpore hojenia tkaniva.

Liečba môže byť:

medikamentózna (k ovplyvneniu kvality cievnej steny a vazodilatačná, antiagregačná liečba),

chirurgická (klasické operácie, či mini invazívne postupy).

 

Čo pomáha na vredy predkolenia?

Lokálne sa na defekty využívajú metódy na hojenie rán, medzi ktoré patrí napríklad takzvané vlhké hojenie rán alebo metódy fyzikálnej liečby.

Významná je v rámci možností aj pravidelná fyzická aktivita s cieľom zlepšenia mikrocirkulácie, prísunu okysličenej krvi a živín do podkožia, k pracujúcim svalom a ďalším tkanivám.

 

Slovník pojmov

Varixy dolných končatín - kŕčové žily.

Hypertenzia – zvýšený krvný tlak.

Žilný návrat – návrat krvi z kapilár žilami späť k srdcu, respektíve objem krvi pritekajúcej žilami do srdca za časovú jednotku.

 

V rámci rehabilitačnej liečby niektorých prejavov vredu predkolenia má významné miesto nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag, ktorá v prospech pacienta využíva vazodilatačný, protibolestivý a hojivý efekt s podporou protizápalových účinkov.

Neovplyvňuje priesvit stredných a veľkých tepien, ale významne zlepšuje mikrocirkuláciu okysličenej krvi v exponovaných končatinách vazodilatačným efektom na kapiláry a prekapiláry. Oživuje končatinu v celej hĺbke, tlmí zápalové prejavy, bolesť, urýchľuje hojenie poškodených tkanív a prináša celkovú úľavu.

Výhodou je možnosť individuálnych domácich aplikácií, ktoré umožňujú pacientovi pokračovať doma v intenzívnej rehabilitačnej liečbe aj mimo zdravotníckeho zariadenia.

Výhodná je aj možnosť sekundárnej prevencie a udržiavacej liečby - včasného nasadenia liečby v prvých počiatkoch príznakov ochorenia a ďalej trvalé denné aplikácie s cieľom uľavovať a udržiavať pre pacienta dlhodobo únosný zdravotný stav.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné problémy.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa obvykle používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán.

Pulzná magnetoterapia nie je určená priamo na liečbu vredov predkolenia. Takú liečbu môže odporučiť iba lekár. Aplikovať pulznú magnetoterapiu môžete na prejavy vredov predkolenia, ako sú bolesti, znížené prekrvenie a zápaly.

Prečítajte si starostlivo návod dodaný výrobcom a poraďte sa s odborným lekárom na váš zdravotný stav pred použitím akéhokoľvek zdravotníckeho prostriedku.

 

Určený účel využitia zdravotníckeho prostriedku

 

Kontraindikácie

 

Vyskúšajte si aplikáciu zdarma. Za Vaše hodnotenie účinnosti a kvality zdravotníckeho prostriedku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Späť do obchodu